Szkolenia dotyczące funduszy unijnych i  przedsiębiorczości

Agencja EUROPOMOC może wykazać się:

1/  Wieloletnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń , w ramach których  przeszkolono kilkanaście  tysięcy osób. Głównymi uczestnikami szkoleń byli przedsiębiorcy, oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i administracji państwowej.   

2/ Najwięcej szkoleń przeprowadzono z tematyki:

Fundusze  europejskie

 • Dostępne fundusze unijne w okresie budżetowym 2007-2013
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty szkoleniowe  - warsztaty  opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty inwestycyjne - warsztaty opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty badawczo-rozwojowe – warsztaty opracowania wniosków o dofinansowanie
 • Zarządzanie projektami unijnymi wg metod rekomendowanych przez UE
 • Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektu unijnego
 • Zasady opracowania studium wykonalności  - warsztaty dla samorządów 
 • Zasady opracowania biznesplanów  -  warsztaty dla przedsiębiorców
 • Warsztaty z przygotowywania projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych województwach
 • Księgowość projektowa
 • Metody rozliczania projektów i sprawozdawczość projektowa
 • Nowelizacja zasad udzielania pomocy publicznej 2007 – 2013

Planowanie i zarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa i  samorządu terytorialnego

 • Strategia rozwoju  skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania firmą
 • Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania gminą
 • Analiza SWOT  i PEST
 • ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie firmy
 • Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
 • Obsługa klienta 
 • Techniki sprzedaży
 • Budowa planu marketingowego
 • Skuteczny telemarketing - telesprzedaż
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie zmianą
 • Kompetencje menedżera
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Asertywność na stanowisku pracy
 • Wspomaganie podejmowania decyzji
 • Komunikacja w zespole
 • Negocjacje handlowe

Szkolenia „miękkie”

 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje podstawowe i zaawansowane
 • Zarządzanie zmianą
 • Asertywność
 • Wspomaganie podejmowania decyzji
 • Stres w pracy - metody redukcji napięć emocjonalnych
 • Strategie szybkiego i skutecznego przyswajania informacji
 • Autoprezentacja – sztuka prezentacji

3/  Wieloletnim doświadczeniem trenerskim w szkoleniach o tematyce unijnej  i przedsiębiorczości

4/  Skutecznym pozyskaniem dofinansowania unijnego na opracowane projekty szkoleniowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

5/   Udziałem w wielu projektach szkoleniowych realizowanych z funduszy unijnych      w charakterze kadry zarządzającej projektem, głównie  jako ekspert ds.      monitoringu projektu,  ekspert ds. sprawozdawczości projektu, lub  jako doradca      ds. unijnych.

Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne | AGENCJA EUROPOMOC © | Wszystkie prawa zastrzeżone | Mapa strony | Hosting 

Na naszych stronach używamy Cookies jedynie w celu lepszego świadczenia usług oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.
Jesli nie wyrażasz zgody na Cookies, musisz je wyłączyć w swojej przeglądarce.